Wat moet ik doen bij een aanmaning?

Het kan altijd een keer voorkomen dat je als ondernemer een openstaande rekening even niet kan betalen, misschien wacht je zelf wel op betalingen van eigen debiteuren en kan je daarom even niet voldoen. De kans is groot dat je snel een aanmaning zult krijgen wanneer de betalingstermijn verstreken is, deze eerste aanmaning kan je in principe beschouwen als herinnering tot betaling. Wat gebeurt er als je nog langer wacht of als je vind dat deze aanmaning niet terecht is? Een incassobureau uit Den Bosch vertelt wat je kunt doen.

De tweede aanmaning

Wanneer er geen gehoor wordt gedaan aan de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning spoedig volgen. Deze aanmaning zal gelijk een stuk dwingender overkomen en het kan ook zo zijn dat deze wordt verstuurd door een incassobureau of door een gerechtsdeurwaarder. Dit kan bij de eerste aanmaning in principe ook al het geval zijn maar vaak proberen ondernemers dit nog zelf te doen om extra incassokosten te besparen. Echter is het soms noodzakelijk om dit door een incassobureau te laten doen, dit komt gelijk een stuk dwingender over en ook de toon in de brief zal anders zijn.

Wat kan je doen wanneer je de aanmaning niet terecht vind?

Mocht het zo zijn dat je de aanmaning niet terecht vindt, kun je deze ook aanvechten. Dit kan je doen door de schuldeiser(s) zo snel mogelijk schriftelijk tot kennis te brengen wat de redenen zijn waarom je niet wilt of gaat betalen. De reden waarom dit zo snel mogelijk moet gebeuren is dat je anders het risico loopt dat er later verweten kan worden dat de redenen en standpunten niet op tijd vermeld waren. Hierdoor kan je uiteindelijk alsnog verplicht worden om de facturen en bijkomende schade te vergoeden, zelfs als je toch echt gelijk had.

Bijkomende rente bij een late betaling

Als je te laat betaald kan het zo zijn dat de schuldeiser rente gaat eisen. Hij kan de rente aanhouden die in de wet is vastgelegd of als er contractuele rente is afgesproken tussen beide partijen. Deze contractuele rente is vaak in een overeenkomst afgesloten, maar in de praktijk zie je nog steeds vaak dat het een algemene voorwaarden die in de overeenkomst is opgenomen. Deze rente is vaak een stuk hoger dan de rente die in de wet is vastgelegd.

Er zit wel een verschil in wanneer beide gevallen beginnen te gelden, wettelijke rente wordt opeisbaar wanneer de betalingstermijn voor de eerste keer verstreken is terwijl contractuele rente pas geldt wanneer je voor de eerste keer een aanmaning hebt gekregen.

Tags: